Conversation 1
Q : Already received your birthday present? – Mō tanjōbi no purezento o moraimashita ka?
A : Yes. I got a cassette tape from Tony – Hai. Toni san ni wa kasettote-pu to sara no setto o moraimashita.

Q : Any other? – Hoka ni wa?
A : I got flowers from the teacher – Sensei ga, hana o kudasaimashita.
Meaning : Mō (Already), Tanjōbi (Birthday), Purezento (Present / Gift), Kasettote-pu (Cassette Tape), Hana (Flower)

Conversation 2
Q : Still haven’t water the flowers – Mada hana ni mizu o (yaru)yatteinai no
A : No, already done this morning – Uun, kesa wa mō yatta yo
Meaning : Mada (Still), Mizu (Water), Yaru (Do), Kesa (This Morning)

Conversation 3
Q : Very soon will be dad and mom’s wedding aniversary. Last year what dad gave to mom? – Mō sugu otōsan to okaasan no kekkon kinenbi ne. Otōsan wa kyonen, okaasan ni nani o ageta no?
A : A diamond ring – Daiyamondo no yubiwa da yo
Q : Wow, amazing – Waa-, sugoi.
Meaning : Sugu (Soon), Kekkon (Marriage / Wedding), Kinenbi (Aniversary), Kyonen (Last Year),Daiyomondo (Diamond), Yubiwa (Ring), Sugoi (Amazing / Wonderful)

Conversation 4
Q : What are you going to give to dad during christmas – Otōsan ni kurisumasu no purezento, nani ageru?
A : Oh ya. How about a tie? – Sō da na. Nekutai wa dō?

Q : That was given a year before last year – Sore wa ototoshi ageta wa
A : So, how about a wallet – Jaa, saifu wa?
Q : Hmm, let’s go for wallet. I will go and buy tomorrow – Sō ne, saifu ni shimashō. Watashi ga ashita katte kuru wa
Meaning : Kurisumasu (Christmas), Nekutai (Neck Tie), Ototoshi (A year before last year), Saifu (Wallet)