It’s conversation time again…

Conversation 1
Tony : Moshimoshi, Kobayashi-san. Eiga no kippu ga arun dakedo, ashita (miru)mi ni ikanai?
Tony : Hello, Kobayashi. I have movie ticket, shall we watch it tomorrow?

Kobayashi : Ikitai kedo, ashita wa isogashikute ikenai wa. Asatte no nichiyōbi wa dō?
Kobayashi : I would like to but I am very busy tomorrow. How about a day after tomorrow on Sunday?

Tony : Ii yo. Dakedo nichiyōbi wa komu kara naa. Chotto hayame ni itte (narabu)naranda hō ga ii yo.
Tony : Great, but it will be too crowded on sunday. It’s better for us to queue up earlier.

Kobayashi : Sō ne.
Kobayashi : Yeah, I agree.

Meaning : Moshimoshi (Hello), Eiga (Movie), Kippu (Ticket), Dakedo (But), Asatte (Day after tomorrow), Komu (Crowd), Hayame (Earlier), Narabu (Queue Up)

Conversation 2
Kobayashi : A, watashi megane o wasurete kita wa.
Kobayashi : Oh, I forgot to bring my spectacles.

Tony : E, Kobayashi-san, me ga warui no?
Tony : Oh, do you have visual problem?

Kobayashi : Ee. Itsumo kontakuto renzu o shite irun dakedo, kyō wa kaze ga tsuyoi kara yameta no.
Kobayashi : Yeah, I always use contact lens but I didn’t today due to strong wind.

Tony : Zenzen mienai no?
Tony : Totally cannot see at all?

Kobayashi : Mieru kedo, jimaku ka yomenaishi, eigo no serifu mo wakaranaishi…
Kobayashi : Can see but I am unable to read the subtitle, and I don’t understand english conversation in the movie

Tony : (Komaru)Komatta nee. Yonde ageru koto mo dekinaishi
Tony : What a waste. I can’t read every single Japanese subtitle for you too.

Kobayashi : A-, zannen da wa.
Kobyashi : Ah, too bad.

Meaning : Megane (Spectacles), Kontakuto Renzu (Contact Lens), Zenzen (Totally), Jimaku (Subtitles), Serifu (Speech / Vocal), Zannen (Too Bad / Disappointed)