~Kamo Shiremasen is to be placed at the end of a sentence that represents that something may be carried out

Example
Q : Kobayashi san mo kimasu ka – Is Kobayashi also coming?
A : Saa, konai kamo shiremasen – Well, maybe he is not coming

Q : Mō 2 ji 50 bun desu ga, mada Toni san ga kimasen – It’s already 2.50 but Tony have not come yet
A : Jaa, 3 ji no densha ni (maniau) maniawanai kamo shiremasen – So, we may not be able to take the 3 o’clock train

Q : Kono kamera wa (kowareru) kowarete iru yō desu yo – This camera is most probably spoilt
A : Hontō desu ka. Jaa, kono aida otōtō ga (tsukau) tsukatta toki, (kowasu) kowashita kamo shiremasen – Really. So brother may be the one who spoilt it when he was using it last time

Q : Kuruma ga (ugoku) ugokanai desu ga – The car is unable to move
A : Batteri– ga (agaru) agatta kamo shiremasen. Sugu mi ni ikimasu. – The battery may be downed. I have to take look now.