Yet another conversation lesson.

Conversation 1
Tony : Kondo no nichiyōbi ni, minna de Nikkō e ikimasen ka
Tony : Shall all of us go to Nikko this coming Sunday

Kobayashi : Ii desu ne. Aki no Nikkō ga kirei desu kara ne. Boku ga kurasu no minna ni renraku shimasu yo.
Kobayashi : That’s good. Nikko is beautiful during autumn. I will inform all our classmates.

Tony : Sō desu ne. Jaa, Asa 9 ji ni Ueno eki ni atsumaru yō ni (tsutaeru) tsutaete kudasai
Tony : Yeah. So, please let them know that we will gather in Ueno Station at 9.00am.

Kobayashi : Hai, wakarimashita. Kippu wa dō shimasu ka.
Kobayashi : Alright, got it. How about the tickets?

Tony : Boku no hō de (matomeru) matomete kaimasu kara, ninzū dake oshiete kudasai.
Tony : My side will settle it, please let me know how many of them.