Kobayashi : Saikin, atsui node, karada no guai ga yoku arimasen.
Kobayashi : I am not feeling very well due to the recent hot weather.

Tony : Ii bitamin zai o motte imasu ga, agemashō ka?
Tony : I have vitamins, you want some?

Kobayashi : Ee, onegai shimasu. Gaishoku ga ooi node, yasai ya kudamono o narubeku taberu yō ni shite irun desu ga.
Kobayashi : Yeah, please. I eat outside a lot. That is why I am taking as much vegetables and fruits as possible.

Tony : Madamada atsuku narimasu kara, natsu pate shinai yō ni shite kudasai ne.
Tony : It is better for you not to attend the summer party because the weather will become much hotter.

Kobayashi : Hai, ashita wa nichi yōbi na node, hon demo yonde yukkuri yasumō to omotte imasu.
Kobayashi : Yes, since tomorrow is Sunday, I am thinking of reading some books and take a good rest.