~To Omoimasu  

Omoimasu (Omou) is used when you are expressing that you are thinking of doing something. The usage is “Verb follow by Omoimasu”.

Example :
Q : What would you read? – Nani o yomimasu ka
A : I think I’m going to read a novel – Shōsetsu o (yomu)yomō to omoimasu

In the above example, the verb, “yomu (よむ)” is converted into “yomō (よもう)” which means “Let’s Read”. The converted verb “yomō” is same as the polite form-“yomimashō”. Example : Iku – Ikō ; Kaeru – Kaerō ; Nomu – Nomō. The conversion is simple, just change the last hiragana character to the 5th sound and add a “u” if you are writing in hiragana – よむ >> よもう. In romaji, the “mo u” is typed as “mō”.

When “to omoimasu” is used, you cannot use the polite form of verb follow by “to omoimasu”. For instance, “Yomimashō to omoimasu” is WRONG.

More examples :
Q : What would you listen? – Nani o kikimasu ka
A : I think I am going to listen to Japanese News – Nihongo no nyu-su o (kiku)kikō to omoimasu

Conversation  

Kobayashi : Irasshai
Kobayashi : Welcome

Tony : Kono hen de manshon o (sagasu)sagashite irun desu ga
Tony : I am searching for a apartment in this area

Kobayashi : Go-yosan wa o-ikura desu ka
Kobayashi : How much is your budget?

Tony : 7, 8 man en gurai desu
Tony : 70 to 80 thousand yen

Kobayashi : Arimasu yo. Yachin 7 man 2 sen en, kanrihi 4 sen en desu
Kobayashi : Yes, we have. Rental is 72,000 yen and management fee is 4,000 yen

Tony : Eki kara (aruku)aruite dono gurai no tokoro desu ka
Tony : How long it takes to walk from the train station?

Kobayashi : 15 fun gurai desu ga, sugu mae no michi o tooru basu mo arimasu yo
Kobayashi : About 15 minutes but there are also buses just in front of the street.

Tony : motto Chikai tokoro wa arimasen ka
Tony : Don’t you have any nearer one

Kobayashi : Aru koto wa arimasu ga, yachin ga sukoshi takaku naru to omoimasu yo
Kobayashi : Yes, there is but I think the rental is a little higher

Tony : Sō desu ka. Jaa, koko o 1 do (miseru)misete itadakemasu ka
Tony : Is it. So, can you please show me the unit

Kobayashi : Hai, kekkō desu yo
Kobayashi : Yes, sure

Meaning : Irasshai (Welcome), Hen (Area), Manshon (Large Apartment), Sagasu (Search), Yosan (Budget), Yachin (Rental), Kanri (Management), Hi (Fee), Kanrihi (Management Fee), Aruku (Walk), Michi (Street), Kekkō (Fine / Excellent / Sure)

~Yō Na  

“Yō Na” is used to mentioned something that is similar.

The color is same as rose color – Bara no yō na iro o shite imasu

His character is like a child – Kodomo no yō na seikaku o shite imasu

read more

~Sō Desu  

Ame ga furu sō desu – It’s likely going to rain.

“~Sō” is used when you are mentioning something that you are not sure that it is going to happen. Other examples :

read more

Conversation  

It’s conversation time again…

Conversation 1
Tony : Moshimoshi, Kobayashi-san. Eiga no kippu ga arun dakedo, ashita (miru)mi ni ikanai?
Tony : Hello, Kobayashi. I have movie ticket, shall we watch it tomorrow?

Kobayashi : Ikitai kedo, ashita wa isogashikute ikenai wa. Asatte no nichiyōbi wa dō?
Kobayashi : I would like to but I am very busy tomorrow. How about a day after tomorrow on Sunday?

Tony : Ii yo. Dakedo nichiyōbi wa komu kara naa. Chotto hayame ni itte (narabu)naranda hō ga ii yo.
Tony : Great, but it will be too crowded on sunday. It’s better for us to queue up earlier.

Kobayashi : Sō ne.
Kobayashi : Yeah, I agree.

read more

Using Verbs – Can do something  

Most probably all you guys can still remember the use of Verbs. Today, I will show you how to use verbs to express “Can Do Something”

Example
Can See – Mieru
Can Talk – Hanaseru
Can Walk – Arukeru

For this usage, we have to use the “4th sound” of hiragana (a i u e o).

read more

Give & Receive  

Today I am going to cover the usage of Give (~te ageru / ~te sashi ageru) & Receive (~te itadaku / ~te morau / ~te kureru). Similar with some words, there are Polite & Inpolite way of usage. When translating back to English, there won’t be any

Very Polite
I lend you a car- Kuruma o kashite sashi agemasu
I buy you a bicycle – Jitensha o katte sashi agemasu

Polite
I lend you a car- Kuruma o kashite agemasu
I buy you a bicycle – Jitensha o katte agemasu

Impolite
I lend you a car- Kuruma o kashite yarimasu
I buy you a bicycle – Jitensha o katte yarimasu

read more

Conversation  

Today, I will cover some complicated conversations. Be ready….

Conversation 1
Tony : Ohayō gozaimasu. Ame ga (furu)futtari (Yamu)yandari shite, iya na tenki desu ne. Good Morning. The weather is bad as the rain comes and goes.

Kobayashi : Ee, Nihon no 6 gatsu wa tsuyu to itte, mai nichi konna tenki ga (tsuzuku)tsuzukun desu yo. Yeah, In Japan, rainy season falls in every June. During this season, this kind of weather will go on every day.

Tony : Tsuyu ake wa itsu desu yo. When the rainy season ends?

read more

Kyū Ni & “~hajimemasu”  

“Kyū Ni” means “Suddenly”. Example:
It’s suddenly rains – Ame ga kyū ni (furu)furi dashimashita

The train suddenly moves – Densha ga kyū ni (ugoku)ugoki dashimashita

Dad suddenly got angry – Chichi ga kyū ni (okoru)okori dashimashita
Meaning : Ame (Rain), Densha (Train), Ugoku (Move), Chichi (Dad), Okoru (Angry / Mad)

read more

~ri  

“~ri” is used to indicate that you will / can do multiple things. This should be used to attach in past tense verbs.

Example :
Kaku (Write) – Kaita (Past Tense) = Kaitari

Q : Where wouldyou go during summer holiday? – Natsu yasumi ni wa doko e ikimasu ka?
A : I’ll go to sea and mountain – Umi e ittari, yama e ittari shimasu.
Meaning : Natsu (Summer), Yasumi (Holiday / Rest), Umi (Sea), Yama (Mountain)

Remember, the “~ri” used in tha last verb must be followed by “shimasu”

read more

Page 2 of 3«123»